Eğitimin amacı, katılımcıların geniş anlamda uygulamalarda kullanabileceği Ansys Mechanical Dynamic Modülünün uygulamalı örnekler ile öğretilmesidir. Eğitim, lineer dina

mik analizler başta olmak üzere lineer olmayan sistemlerin dinamik analizlerini kapsamaktadır. Bu eğitimde katılımcılar analitik hesaplar ike normal mod, düzensiz titreşim, spektrum cevabı ve yarım sinüs şok modellerinin doğrulamasını öğreneceklerdir.

Kurs içeriği 13 uygulamalı örnekten oluşmaktadır. Bütün uygulamalı örnekler gerçek hayattan endsütriyel uygulamaları kapsamaktadır.

EĞİTİM İÇERİĞİ

Normal mod (doğal frekans) analizi

Random Vibration

Response Spectrum

Full Transient Dynamics

Mode Superpositioin Transient Dynamics

Dynamic Shock

Nonlinear Transient

Harmonic

 

 

Call Now ButtonBizi arayın