YAPI ENDÜSTRİSİ

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemi yapıların dış ve iç akış şartlarında performansının değerlendirilmesinde sıkça başvurulan bir yöntemdir. Bu yöntem yapıların performansının değerlendirilmesinde ikiye ayrılmaktadır. Dış akış analizi olarak adlandırdığımız ilk yöntem binaların rüzgar etkisine maruz kaldığı cephe yüklerinin tespit edilmesinde kullanılmaktadır ve dış cephe tasarımında çok önemlidir. İç ortam akış analizleri olarak adlandırdığımız ikinci yöntem ise iç ortam havalandırma hesaplarıdır ve enerji verimliliği açısından önemlidir. 

Yetkinliklerimiz ve deneyimlerimiz ;

Rüzgar kaynaklı cephe yüklerinin sayısal olarak hesaplanması,

Rüzgar kaynaklı titreşim ve titreşimlerin yapıya etkilerinin hesaplanması,

Ayrıntılı bölgesel yük hesabı,

İç ortam hava ve sıcaklık dağılımının belirlenerek termal konfor hesaplarının yapılması,

Topografya yapısının etkilerinin araştırılması,

gibi konularda yüksek doğrulukta ve geniş alanda çözümler sunmaktayız.

Yapısal Analiz Hesapları

Yapısal analizler hesaplamalı akışkanlar dinamiğinden farklı olarak yapıların veya yapılarda kullanılan yapı elemanlarının dayanımı ile ilgili hesaplardır. Yapısal analiz hesapları ise çelik konstrüksiyon sistemlerinin, dış cephe elemanlarının maruz kaldığı yükler altında dayanımının hesaplanması ve güvenlik faktörlerinin belirlenmesine dayanmaktadır.

Yapısal Analiz Projelerimiz

  • Dış cephe elemanlarının dayanımı ve yükleme koşullarındaki deformasyonu
  • Bağlantı elemanlarının analizi
  • Conta gibi sızdırmazlık elemanlarının performansının incelenmesi
  • Isı geçirgenlik hesaplamaları
  • Rüzgar kaynaklı titreşimler

REFERANSLARIMIZ

Projenin amacı Lefkoşa tarihi Arabahmet mahallesinin rüzgar performansının araştırılması ve binalarda    enerji verimliliğinin hesaplanması ile ilgilidir. Proje Avrupa birliği fonları tarafından desteklenmiş ve firmamız sayısal analiz hesapları konusun da akademik olarak destek vermiştir.

Bu çalışma da amaç tasarım ödülü almış karasal yayın kulesinin rüzgar ve rüzgar kaynalı titreşim hesaplarının yapılmasıdır.

İzmir Konak ilçesinde bulunnan Folkart kuleleri ve bu kulelerin yanında yapılacak proje için cephe yükleri hesapları ve çevre binaların rüzgar performansı araştırılmıştır.

Avrupa ’nın ilk “One & Only” otel projesinin yanı sıra bir lüks konut kompleksi ve yat limanı barındıran projenin tüm rüzgar ve cephe yükü performansı firmamız tafarından değerlendirilmiştir.

Bizi arayın