Kullanım Koşulları

www.simutek.com.tr alan adlı İnternet sitesi bir Simutek Mühendislik Dan. Mak. San. Ve Tic. Ltd. Şti. (“Simutek”) hizmetidir.
Bu İnternet sitesine girmeniz ve/veya herhangi bir surette erişim sağlamanız veya bu İnternet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, bu sitedeki herhangi bir mal ve/veya hizmete erişmeniz veya sayılanlara ilişkin kullanımınıza devam etmeniz durumunda, bu sitenin “Kullanım Koşulları”nı kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle lütfen, bu İnternet sitesini kullanmadan önce aşağıda belirtilen şartlar, kurallar, yasal sorumluluklar ve gizliliğe ilişkin uygulamalarımız ile kişisel bilgilerin kullanımı konularını içeren Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okuyunuz. Eğer burada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen bu İnternet sitesini kullanmayınız. Bu İnternet sitesini ve/veya bu internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği kullanmanız ya da paylaşmanız ve/veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı bir formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Simutek dilediği zaman bu İnternet sitesinin yasal uyarı ve kullanım koşulları sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.

Bu İnternet sitesinin içeriğinin tamamın Simutek’e aittir. Simutek ‘in izni olmadan işbu İnternet sitesinde yer alan bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz.

Simutek ‘in yazılı izni olmadan İnternet sitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır.

Bu İnternet sitesinde linki verilen herhangi bir içeriğin kullanımından doğan her türlü zarara karşı Simutek’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu İnternet sitesinde üçüncü kişilere ait bağlantılar (linkler) bizim kontrolümüzde olmayıp İnternet sitesi politikamız kapsamına dâhil değildir.

Fikri ve Sınaî Haklar

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere bu İnternet sitesi veya bu İnternet sitesindeki mal ve hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki fikri ve sınai mülkiyet hakları Simutek ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, sahibinden yazılı izin almadan, İnternet sitesinin veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.
Kullanıcılar Simutek’e ilettikleri (her tür yorum, öneri, fikir, grafik, video ve benzerleri de dâhil) her türlü içeriğin sınırsız kullanım hakkının herhangi bir ödeme yapılmaksızın, fikri mülkiyet hukukundan doğan tüm hak ve yetkilerinin Simutek’e geçtiğini kabul eder.

Bu kapsamda kullanıcılar bu kullanım koşullarını kabul etmekle; kullanıcı olarak Simutek’e yükledikleri içeriğin yüklendiği an itibariyle tamamen veya kısımlar halinde ve süre, sayı, muhteva ve yer kısıtlamasını tümüyle Simutek tarafından belirlenerek veya dilerse süre, sayı, yer ve muhteva sınırlaması olmaksızın, Simutek tarafından; görsel-işitsel (audio-visual) reklamlarda kullanılması, ses kasedi, CD, sinema filmi, TV filmi, prodüksiyon, video kaset, video disk, DVD, CD-ROM, elektronik taşıyıcı ve depolayıcı, bilgisayar ortamı ile araç ve ortam kısıtlaması olmaksızın her türlü telli telsiz ses, görüntü, işaret taşımaya, depolamaya ve yaymaya mahsus araç ve gereçlerde ya da halen mevcut veya ileride icat edilecek her türlü ses, görüntü işaret taşıyıcılarında, yeniden yayınlama araçlarında velhasıl her türlü kullanımda yayılması, satılması, dağıtılması, pazarlanması, kiralanması ve ödünç verilmesi ve diğer yollarla dağıtılması, çoğaltılmış nüshaların piyasaya sunulması, ticaretinin yapılması, İnternet yoluyla veya veri bankalarına, belge sistemlerine veya benzeri hafıza araçlarına yerleştirilerek depolanmak suretiyle üçüncü kişilerin erişiminin kopyalama, download etme/indirme-kaydetme, streaming/izleme/dinleme, on-line hizmetler ve benzeri yollarla sağlanarak umuma iletilmesi, var olan cep telefonu iletişim teknolojileri, sistemleri, 3G veya ileride icat edilecek her türlü iletişim sistemi kullanılarak cep telefonu ve benzeri araçlar vasıtasıyla sesli, görüntülü ya da sesli ve görüntülü (görsel-işitsel) her türlü format ve şekilde her türlü kullanımına, yukarıda sayılan kullanımlardan doğacak tüm mali haklarının karşılığı olan bedelleri talep etmeksizin, bu mali hak bedelleri için Simutek’i ibra etmek suretiyle geriye dönülmez biçimde muvafakat ettiklerini kabul ve taahhüt etmektedir.
Yukarıda belirtilen şekilde yüklenen içeriğin Simutek tarafından gizli tutulması zorunlu değildir.

Simutek, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ihlali halinde kanundan doğan haklarını kullanmaktan kaçınmayacaktır.
Bu İnternet sitesinde belirtilen hususlara aykırı hareket eden kişi veya kişiler Simutek’in doğmuş ve doğacak her türlü zararını tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Call Now ButtonBizi arayın