ISO9001:2015
+90 (216) 418 4684

SimWise4D

simwise-banner

SimWise 4D, CAD programlarında tasarımlarınızı geliştirirken aynı zamanda hareket simülasyonları yaparak öncelikle tasarım zamanlarınızı azaltan, yaratıcılığınızı ön plana çıkaran ve güçlü tasarımlara imza atmanızı sağlamaya yardımcı olan sürekli montajlar ile çalışan ve mekanizma tasarımına odaklanmış uzman tasarım ve analiz mühendisleri için güçlü bir simülasyon yazılımıdır.

SimWise 4D ile montaj edilmiş ürünlerinizin sanal ortamda Rigid Body hareketleri simüle edilir, hareket sırasında parçaların birbiri ile çakışma ve çarpışma cevabı ile hareket sırasında ortaya çıkan gerilmeler hesaplanarak sisteminiz kontrol edilir.

Başarısı Kanıtlanmış Simülasyon Aracı

Yazılımın kökleri, 1999 yılında MSC tarafından alınan ve büyük bir bilgi birikimi ile geliştirilen Working Model 3D ve geliştirien FEA kabiliyetleri ile daha sonra Working Model 4D olarak adlandırılan ürünlere dayanmaktadır. SimWise 4D ürünü şu anda binlerce mühendis ve eğitimci tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır.

Kabiliyetler

SimWise 4D, kinematik ve dinamik hareket simülasyonu yetenekleri ile SimWise Motion, lineer statik analiz, normal mod analizi, bükülme analizi ve durağan termal analiz yetenekleri sağlayan SimWise FEA modüllerini içermektedir. Bu modüller ayrı ayrı kullanılabilmektedir

sw4

SimWise 4D, SimWise Motion ve SimWise FEA kombinasyonundan oluşan mekanik simülasyon ürünüdür. Bu iki yönlü etkileşim sayesinde mekanizmanın hareketleri sırasında oluşan dinamik yüklerin mekanizmanın parçalarında oluşturduğu gerilmeler hesaplanır ve mekanizmayı oluşturulan parçaların dinamik yükler karşısındaki dayanımı tespit edilir.

Hareket Modelinin Oluşturulması

SimWise Motion CAD programında tasarımını yaptığının montajlar ile veya kendi içerisinde geometri araçları ile oluşturduğunu montajlar ile çalışma yapmanıza imkan verir. SimWise Motion, montajda yer alan herbir parçanın fiziksel özellikleri hesaplar ve CAD programında yaptığınız montaj özelliklerini (mate) otomatik olarak tanıyarak bu özellikleri kendi montaj koşullarına çevirir.

Hareket Ekleme/Kontrol

Simülasyonun gerçek çalışma koşullarına ve fonksionelliğine yakın olabilmesi için SimWise Motion simülasyona bu koşullarını sağlayacak çeşitli karakteristik özellikler ekler. SimWise Motion, motor, aktüator, yer çekimi, parçalar arasında gerçekçi temaslar, yaylar, sürtünme, sönümleme ve yükleme çeşitlerini destekler.

Simülasyonun Hesaplanması

Bütün koşullar tanımlandıktan sonra simülasyonun ne kadar süreceğini belirterek tek bir komutla sonuçların görülebilmesi ve raporlanabilmesi basittir.

simwise-banner-3
simwise-banner-5

Matlab / Simulink Bağlantısı

Mathworks Inc. firmasının ürünü olam Matlab yazılımının Simulink modülü ile birlikte çalışmak mümkündür. SimWise’daki mekanik sistemi temsil eden ön tanımlı bir bloğun( sWplant ) Simulink’e eklenmesi ile hidrolik sistem, elektronik sistem gibi özelliklerde eklenerek bir sistemin tamamı simüle edilir. Simulink ve SimWise ile girdi ve çıktı değişkenleri bağlanarak çift yönlü ( coupled ) simülasyonlar yapılabilir.

Tanıtım Dökümanları

sw8
sw9
Whatsapp Sipariş