Dersin odak noktası yapısal optimizasyondur. Öğrenciler optimizasyon kavramlarını öğrenecek ve şekil, boyutlandırma, topoloji, topografi, topometri ve serbest biçimli optimizasyon için bir bir çok uygulamalı egzersiz çalışacaktır. Optimizasyon sonuçlarını yorumlamayı ve kullanmayı öğreneceklerdir.Dersin ilk iki günü öğrencilere GENESİS ve tasarım stüdyosuna tanıtılacaktır. Dersin üçüncü günü ise kompozit, frekans tepkisi konularınız içeren örnekler anlatılacaktır. Katılımcılar endüstriyel uygulamalara ve örneklere alıştırılacaktır. Eğitim, son derece interaktiftir ve öğrenciler isteğe bağlı olarak kendi sorunlarını getirebilir.

Önkoşullar

  • Sonlu elemanlar analizi ile ilgili temel bilgiler

Konular

  • Şekil, boyutlandırma, topoloji, topografi ve topometri optimizasyon kavramları
  • Tasarım Stüdyosunu kullanarak optimizasyon öncesi ve sonrası işleme
  • Tasarım stüdyosu ile sonuçlar görselleştirme
  • Mod izleme, mesh morphing ve diğer özel konular
  • Üretim kısıtlamaları ile optimizasyon
Call Now ButtonBizi arayın