ISO9001:2015
+90 (216) 418 4684

Genesis

genesis-banner

GENESIS, yapısal optimizasyon alanında uzmanlar tarafından geliştirilmiş tam entegrasyonlu sonlu elemanlar analizi ve dizayn optimizasyonu paketidir. Sonlu elemanlar yöntemine dayalı analizler, statik, normal mod, direk ve modal titreşim analizleri, düzensiz titreşim cevabı, ısıl analiz ve bükülme analizlerini kapsamaktadır.

Analiz ve hassasiyet bilgisini kullanarak oluşturulan, DOT ve BIGDOT optimizasyon araçları ile önceden iyi şekilde belirlenmiş yaklaşım problemi mutlak optimizasyon için kullanılır. Yaklaşım probleminin optimumu bulunduğunda, yeni bir sonlu elemanlar analizi oluşturulur ve optimum yakınsama sağlanana kadar çözümler tekrarlanır.

GENESIS, optimizasyon bilgi ve deneyimine ihtiyaç olmayan kolay öğrenilebilir bir optimizasyon paketidir. Kullanıcılar için farklı tasarım optimizasyon seçenekleri mevcuttur. Bunlar ; shape, sizing, topography, topometry ve topology optimizasyonu seçenekleridir. Shape/sizing ve topography optimizasyonu, tipik olarak büyük ve karmaşık problemlerde bile 10’dan daha az sonlu elemanlar analizine ihtiyaç duymaktadır. Topology ve topometry optimizasyonu ise 20 veya daha az detaylı sonlu elemanlar analizine ihtiyaç duyar. GENESIS, aynı zamanda ilk yapısal optimizasyon paketidir ve yapısal optimizasyon konusunda ikinci jenerasyon yaklaşımlarını kullanan ve öncülüğünü Dr. Gary Vanderplaats’ın yaptığı ilk ticari yazılımdır. GENESIS, topometry optimizasyonu gibi bir çok optimizasyon yöntemine öncülük etmiştir ve sizing, shape ve topoloji optimizasyonları gibi kendi sınıfında en iyi yazılım olma özelliğine sahiptir.

FAYDALARI ;

Maliyetleri azaltılması ve tasarımın geliştirilmesi – kulanıcının yeni tasarım geliştirmesine bağlı olarak ; kütlenin minimize edilmesi, frekansların maksimizasyonu, gerilme ve deplasman kısıtları daha fazlası.

Mühendislik zamanının azaltılması, GENESIS, küçükten orta ölçekliye tüm problemler için çözüm zamanının 2 veya 5 katı kadar daha hızlı, büyük ölçekli problemler için çözüm zamanı 5 veya 10 kata kadar arttıran SMS Eigensolver gibi çözücülere sahiptir.

Yenilikçi tasarımların hayata geçirilmesi, BIGDOT optimizasyon aracı tarafından gerçekleştirilen güçlü tasarımlar, çok sayıda tasarım değişkenleri tarafından saklanır.

ÖNEMLİ NOKTALAR ;

Kullanım kolaylığı, Design Studio Genesis sayesinde optimizasyon yeteneklerinin çok kısa bir sürede öğrenilebilmesi.

Tasarımcılara uygunluğu, döküm, ekstürzyon gibi imalat yöntemlerinin tasarımcılar tarafından göz önüne alabilme yetenekleri sayesinde üretime uygun optimizasyon.

Güvenilirlik, kalite, güvence ve prosesi kurallarına bağlı olarak stabil, güçlü ve kolay kullanıma uygun bir araçtır.

Yenilikçi, pazardaki yöntemlere öncülük etmiştir. Örnek verecek olursak Topometi optimizasyonu ilk olarak GENESIS tarafından kullanıcılar için geliştirilmiştir.

OPTİMİZASYON YETENEKLERİ

Sizing Optimization – çubuk, kabuk ve kompozit gibi herhangi bir elemanın en iyi ölçülerinin bulunabilmesini sağlayan optimizasyon yöntemidir.

Shape Optimization – kullancıya mümkün olan en iyi şeklin bulunması imkanını sağlar. Yazılım düğüm noktalarının en iyi lokasyonunu bularak yapının şekline karar verir.

Topography Optimization -Panel yapılarının rijitleşmesi için destek gibi elamanların dizilişleri için en iyi şekli ve lokasyonunu bulur.

Topometry Optimization – yapı üzerindeki ölçüsel boyutların optimal dağılımının bulunmasını sağlar. Topoloji optimizasyonu gibi malzeme azaltılabilecek optimum noktaları bulur. Ek olarak malzeme eklenebilecek en iyi noktaları hesaplar.

Topology Optimization – optimium malzeme dağılımının bulan yöntemidir. Belirlenen tasarım uzayında optimum yapı oluşturulur ve parçanın şekline karar verilir.

Freeform Optimization – yeni bir şekil optimizasyonu yöntemidir. Katı yapıların daha rijit hale gelmesi için çubuk gibi elemanların en iyi dizilişlerini bulur.

SONLU ELEMANLAR BİLGİSİ ;

 • Bushing
 • Rod
 • Bar
 • Spring
 • Shell
 • Shear
 • Composite
 • Axisymmetric
 • CTETRA, CPENTA, and CHEXA 3-D solid elastic elements
 • RBE1, RBE2, RBE3, RSPLINE rigid/interpolation elements
 • DMIG, GENEL and other general elements/matrices are also available
 • Nonlinear CGAP element
 • CWELD connector element
 • Isotropic
 • Orthotropic
 • Anisotropic
 • Point
 • Pressure
 • Gravity
 • Centrifugal
 • Temperature, etc.
 • Static
 • Normal Modes
 • Direct and Modal Frequency Analysis
 • Random Response
 • Heat transfer
 • System Buckling
Whatsapp Sipariş